Mapa schronów
Linii Mołotowa

Data: 2017-03-23

66-SR-Z3
Osowiecki Rejon Umocniony, Surały
Fundamenty drabiłek. Obok dobrze zachowany odcinek nasypu kolejki wąskotorowej.


Data: 2017-03-18

66-LZ-W6
Osowiecki Rejon Umocniony, Lachowo Zachód
Częściowo zasypany wykop pod schron 2 kondygnacyjny do ognia bocznego.

66-LZ-W7
Osowiecki Rejon Umocniony, Lachowo Zachód
Wykop pod schron 2 kondygnacyjny do ognia czołowego.

66-LZ-W9
Osowiecki Rejon Umocniony, Lachowo Zachód
Wykop pod schron 2 kondygnacyjny do ognia czołowego.

66-LZ-W8
Osowiecki Rejon Umocniony, Lachowo Zachód
Wykop pod schron 1 izbowy do ognia czołowego.