Ilość obiektów: 1829


Lokalizacje 06 Rawsko Ruskiego Rejonu Umocnionego na podstawie własnych badań terenowych GB Kriepost przy wykorzystaniu następujących danych:

Lokalizacje 02 Włodzimiersko Wołyńskiego Rejonu Umocnionego na podstawie wspólnych badań terenowych GB Kriepost i stowarzyszenia KIUR - www.kiur-club.io.ua

Badania terenowe przeprowadzono w dniach 10-16.04.2013, przy udziale następujących osób:

KIUR:

Współpracownicy (wolni strzelcy):